גילוי נאות

אתר זה מופעל ע״י קבוצת כספי פרטנרס. כספי פרטנרס הינה סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005. כל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני או תחליף להם, ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולות כאלה או אחרות או להימנעות מהן.

אנו בעלי זיקה למגדל, הפניקס, הראל, איילון, הכשרה, כלל, מנורה, דש- מיטב, פסגות, אקסלנס, אי. בי. איי, אלטשולר שחם, אנליסט וילין לפידות שאת מוצריהם אנו משווקים בתמורה לקבלת עמלה.

בכל עניין רלבנטי ניתן להיעזר בבעל רישיון לפי חוק העיסוק הפנסיוני, כספי פרטנרס מעמידה לרשות לקוחותיה סוכנים פנסיוניים בעלי רישיון, לצורך ביצוע כל פעולה כאמור. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

בדיקת כפל ביטוחים, הוזלת דמי ניהול ושדרוג פוליסות ישנות

התחל בדיקת ביטוחים